Desatero jak zacházet s rybou

1. Suchýma rukama živé ryby se nedotkneš

Rybářovy suché ruce mohou pro rybu končit smrtí. Než sáhneme na živou rybu, musíme si ruce namočit, jinak narušíme její ochrannou slizovou vrstvu. Rybí sliz je nejokrajovější vrstvou pokožky. Pokud ho setřeme, otevřeme dveře nejrůznějším infekcím a parazitům. Je to podobné, jako kdyby nás někdo stáhnul z kůže. Při lovu kapra je nejlepší mít po ruce kyblík s vodou, který nám může podle potřeby sloužit pro navlhčení vnadicí směsi nebo pro namočení ruky.

2. Ryby budeš pouštět nazpět šetrně

Malé ryby je často zvykem vracet do vody obdobným způsobem, jakým hráči petanque vrhají k cíli svoji kouli. Pokud se někdo rozhodne podobným způsobem pustit kapra, kterému schází centimetr do míry, nastává problém. Kapr se totiž může při dopadu na tvrdou hladinu i vnitřně poranit.

Ještě daleko častěji lze na březích našich revírů vidět, že rybář dostrká špičkou holinky nebohého kapra po břehu až do vody.Pouštění ryb by měla provázet jistá slavnostní atmosféra. Vždyť dáváme svobodu soupeři, který s námi bojoval a podlehl. Je důležité si uvědomit, že ať už je to malý kapřík nebo trofejní kus, vždy mu svým rozhodnutím pustit ho zachráníme život.

3. Podběrák používat budeš

I když podběrák už nepatří do povinné výbavy rybáře, jeho použití je v drtivé většině případů nezbytné kvůli vysokému břehu, kamenům, napadaným větvím.Podběrák má několik výhod. Prostorným podběrákem na dlouhé rukojeti můžeme rybu vylovit i dále od břehu a nemusíme čekat, než jí dojdou síly a ona se nechá pasivně přitáhnout k našim nohám. Ryba se v podběráku zklidní, nehrozí, že z něj vypadne na zem a zraní se.Ryb, které se dají vytahovat pomocí prutu na vlasci, není mnoho. Patří mezi ně především nástražní ryby, například plotice, perlíni, hrouzci nebo malí okouni.

4. Živou rybu na hrubý suchý podklad nepoložíš

Na podložce si ryba nepodře tělo ani ploutve. Pokud někdo nechce investovat peníze do podložky, může jako náhradu použít i igelit, nafukovací lehátko nebo člun. Podložku je nutné před použitím polít vodou.Je smutné, když necitlivý rybář kapra vytáhne z vody tak, že ho bokem vleče po písku. Dokonce jsem viděl i rybáře, který na Novomlýnské nádrži kapra sice podebral podběrákem, ale poté ho položil na rozpálenou silnici, po které by bosý neprošel. Dalším prohřeškem je položit při zimním lovu položit rybu na sníh. O něj si ryba spálí pokožku.

5. Nebudeš při lovu dravých ryb na živou rybku čekat neúměrně dlouhou dobu, než zasekneš

Celé dopoledne čekáte na to, až se potopí váš splávek s nástražní rybkou. Když konečně splávek z hladiny zmizí, rychle odklopíte naviják. Není pochyb o tom, že si nastraženou plotici vzala štika.V hlavě vám začne hlodat otázka, jak dlouho počkat se zásekem. Když už na ni čekám celé dopoledne, tak ji nechám pořádně "zažrat", řeknou si mnozí. Metoda dlouhého vyčkávání však už dnes patří do doby našich otců a dědů.Pokud nevíme, jak velká štika drží náš splávek pod hladinou a navíc si ji nehodláme ponechat, nemá cenu riskovat, že jí trojháčkem sešijeme vnitřnosti a odsoudíme tak k pomalé smrti.Štika není zase tak odolná a "tvrdá" ryba, jak se povídá. Na nešetrné zacházení a zranění je velmi choulostivá. Když už lovíme na živou rybku, je nutné udělat maximum pro to, aby k úhynu nedošlo. Proto je dobré živou rybku nastražovat pouze na jeden přiměřeně velký jednoháček. Ten štice nesešije vnitřnosti, ale ve většině případů ho štičí trávicí šťávy časem rozloží a štika přežije. Rybáři by také měli štiku nechat zažírat pouze 20-30 vteřin podle hesla: "Velká už to má a o malou nestojím."

6. Šetrně odstraňovat háčky z rybí tlamy budeš

Na revírech s velkou obsádkou podmírových kaprů je v posledních letech k vidění zajímavý fenomén. Všichni nemíroví kapři mají místo tlamy jen červený rozpíchaný otvor plný pomalu se hojících šrámů. Každý takový kapřík je během sezony několikrát na břehu, kde je rybáři vyháčkovaný tak, že rybář chytne háček a pákou mu jej silou vykroutí z tlamy. Nezajímá ho už, jak velká kapříkovi po tomto zákroku zůstane rána a jak dlouho se bude hojit.Nejlepším řešením je používat háčky bez protihrotů. Toto opatření je nejrozšířenější u muškaření, ale čím dál více rybářů tak začíná chytat i kaprovité ryby. Při šetrném vyproštění háčků se nejlépe uplatní obústek, peán, zejména však šikovné prsty. Pokud háček mizí v jícnu ryby nikdy se jej nesnažíme silou vyrvat, ale raději zbylý vlasec odstřihneme a rybu pustíme.

7. Trápit ryby dlouhým pobytem na vzduchu nebudeš

Toto platí zejména pro rybáře - fotografy. Nesnažme se rybu vyfotit ze všech stran a ještě při pouštění ve vodě.Rybu držet na břehu jen nezbytně dlouho dobu.Čím déle rybu fotíte, tím zvyšujete riziko, že sebou mrskne, vyklouzne vám z náručí a poraní se. Většinou stačí pět deset rychlých fotek, které zachytí celou atmosféru.Na břehu mějte vše připraveno předem, aby pro rybu nebylo čekání na focení příliš dlouhé. Poté by měla být ryba šetrně puštěna buď do vezírku nebo na svobodu.

8. Ryby ponechané neuchováš v podmínkách nevyhovujících

Vezírek je nejúčinnější pomůcka ke krátkodobému uchování ryb. Jde o několik obručí potažených síťovinou, které poskytnou prostor pro pohyb. Měl by mít co nejmenší oka, neboť velká rybě rozdírají ploutve.Někteří rybáři strkají své úlovky do vezírků jen proto, aby počkali na denní světlo, vyfotografovali si svůj úlovek a poté jej pustili. Je to sice zakázáno, ale děje se to. Existují speciální EKO vezírky a vaky, které jsou vyrobeny z jemných a pevných materiálů, rybu nijak nepoškodí. Navíc je v takovém vezírku šero, proto se ryba neplaší.Myslete také na kyslíkové a teplotní poměry. V příbřežní zóně je v létě vysoká teplota. V noci je zde málo kyslíku kvůli neprobíhající fotosyntéze.Dalším zakázaným a pro rybu nebezpečným způsobem uchování je provlečení provazu za jeden z žaberních oblouků. Často se tato metoda využívá při uchovávání trofejních sumců.

9. Ryby budeš držet jen za části k tomu určené

Ryba se například při fotografování drží jednou rukou pod hlavou a druhou v oblasti řitní ploutve. Některé druhy ryb lze držet (třeba při výlovu) také palcem a ukazováčkem za hlavou. Například štiky do 1,5 kg, cejny a malé kapry.Zcela nevhodné je vsunovat prsty rybě pod skřele. Často je to vidět u štik, ale i u kaprů a sumců. Dalším hororovým chvatem je držení štik za oči. Některé ryby (lososy) je také možné držet za pevnou násadu ocasní ploutve.

10. Nezabiješ

Dodržování tohoto přikázání záleží na smýšlení každého rybáře, zda ulovenou rybu zabít či nikoli. Pokud už zabít, pak by úlovek měl skončit na talíři při nedělním obědě a ne jako příležitostné krmení pro domácí drůbež.Pokud už jste šli na ryby skutečně ne kvůli sportu, ale s úmyslem přinést domů něco na pekáč, zabte rybu alespoň humánně a správně. Tvrdý tupý předmět na omráčení, přetnutí žaberních oblouků a vykrvení. To jsou nejzákladnější pravidla při postupu správného zbavení života.

 

 

Prosím aspoň některé body zkusme dodržet .

Admin 

 

 Převzato od jiného autora